Beste SchoolGrid bezoeker, SchoolGrid is een nieuw programma dat het beheer van scholen zal versimpelen en zal vereenvoudigen. Op dit moment word SchoolGrid vorm gegeven en geprogrammeerd. Dit zal nog minimaa tot januari 2014 doende zijn.